Burgas Burgas Burgas Burgas

Услуги

Заявления:

- Молба;
- Искане;
- Заявление за сл.бележка - свободен текст;
- Заявление за сл.бележка - липса на задължения / жилищни;
- Заявление за сл.бележка - платена т.смет / жилищни;
- Заявление за сл.бележка - липса на задължения за наем/обезщетение / жилищни;
- Заявление за  копие от договор/настанителна заповед / жилищни;
- Заявление за  копие от квитанция / жилищни;
- Декларация за доброволно освобождаване / жилищни;
- Заявление за сл.бележка - липса на задължения / нежилищни;
- Заявление за ползване на нежилищно помещение;
- Заявление за пекратяване на договор / нежилищни;
- Заявление за копие от договор / нежилищни;
- Заявление - обектът няма да работи (за т.смет) / нежилищни;
- Заявление за справка за платена такса смет / нежилищни;
- Заявление за сл.бележка - липса на задължения / дворно място;
- Заявление за прехвърляне на дворно място;
- Заявление за ползване на дворно място;
- Заявление - копие от договор / чл.120;
- Заявление за сл.бележка - липса на задължения / чл.120;
- Заявление за справка - платена т.смет / чл.120;
- Заявление - промяна на партида / чл.120;
- Заявление - промяна на партида пред ЕВН и ВиК / чл.120;
- Заявление - обекта няма да работи (т.смет) / чл.120;
- Заявление - прекратяване на договор / чл.120;