Burgas Burgas Burgas Burgas

„Преустройство и смяна предназначението на самостоятелен обект за обществено хранене в административна сграда за функциите на Служба „Военна полиция” в поземлен имот с идентификатор 07079.610.320 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9008145

Срок : четвъртък, 01 ноември 2012 00:00 - четвъртък, 08 ноември 2012 00:00

Електронна преписка