Burgas Burgas Burgas Burgas

Вътрешно преустройство и ремонт/реконструкция на 2 сгради по две обособени позиции

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9011187

Срок : четвъртък, 17 януари 2013 00:00 - сряда, 23 януари 2013 00:00

Оферти се подават в срок до 17:00 часа на 23.01.2013 г. /сряда/

Електронна преписка