Burgas Burgas Burgas Burgas

Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 11 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр.Бургас

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9062964

Срок : вторник, 04 април 2017 08:00 - понеделник, 10 април 2017 17:00

Офертите се подават в срок до 17:00 часа на 10.04.2017г. /понеделник/

Електронна преписка

 • Номер : 9062964_78

  Приложение

 • Номер : 9062964_44

  Документация за участие

 • Номер : 9062964_48

  Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на Оферти

 • Номер : 9062964_45

  Приложения за попълване

 • Номер : 9062964_50

  Протокол Комисия

 • Номер : 9062964_46

  Обява

 • Номер : 9062964_51

  Договор

 • Номер : 9062964_47

  Проект на договор