Burgas Burgas Burgas Burgas

Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 14 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9097337

Срок : сряда, 18 март 2020 16:00 - четвъртък, 02 април 2020 17:00

Електронна преписка

 • Номер : 9097337_128

  1 - ОБЯВА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП -дата 18.03.2020

 • Номер : 9097337_129

  2 - Приложения за попълване - дата 18.03.2020

 • Номер : 9097337_130

  3 -Проект на договор - дата 18.03.2020

 • Номер : 9097337_131

  4 - Техническа спецификация - дата 18.03.2020

 • Номер : 9097337_132

  5 - Указания за участие в обществената поръчка - дата 18.03.2020

 • Номер : 9097337_133

  6 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка - 18.03.2020

 • Номер : 9097337_134

  7 - обява по чл.20,ал.3от ЗОП от 18.03.20г.

 • Номер : 9097337_135

  8 - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - дата 30.03.2020

 • Номер : 9097337_136

  9 - Протокол 1 - дата 03.04.2020

 • Номер : 9097337_137

  10 - Протокол 2 - дата 27.04.2020г.

 • Номер : 9097337_138

  11 - договор - дата 30.04.2020