Burgas Burgas Burgas Burgas

Общински имоти

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти - собственост на Община Бургас.Предприятието разполага със следните видове имоти: - нежилищни имоти;- общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;- преместваеми обекти по § 17 от ЗУТ;- общински ателиета;- гаражи;- общински поземлени имоти;- рекламни съоръжения, разположени върху имоти - общинска собственост.Предметът на дейност на ОП "ОБЩИНСКИ…

Новини

 • 14.11.2012 00:00 | сряда

  До наематели на общински жилища

  До всички наематели на общински жилища, неподали до настоящия момент декларация съгласно § 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища или подали декларация по § 8, ал. 2 от наредбата, но неотговарящи на условията за настаняване, посочени в нея

 • 18.10.2012 00:00 | четвъртък

  ОП "Общински имоти" с нов сайт

  Стартира новият сайт на ОП "Общински имоти" - http://imoti.burgas.bg.

  На него ще намерите полезна информация свързана с дейността на дружеството, новини и обявления за обществени поръчки. Очаквайте скоро и нови функции и информация.

Полезна информация

Наредби:- Правилник за дейността на ОП  Общински имоти- Наредба за определянето и адинистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас- Наредба за реда за придобиване и управление с общински имоти и вещи-  Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Връзка с нас

Община Бургас - Общинско предприятие "Общински имоти"


УПРАВЛЕНИЕ

Директор - инж. Тина Писарова
Адрес: гр. Бургас
ул. "Шейново" № 24
Централа:
056 / 84 08 01; 056 / 84 32 86;
056 / 84 13 57; 0886 / 62 68 87
e-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg
Факс: 056 / 84 13 69
Гл. счетоводител: 056 / 84 08 01 вътр. 14
Плащане на наеми - Каса

ул. "Шейново" № 24 056 / 84 08 01 вътр. 26
ж.к. "Изгрев" 056 / 86 09 59
ж.к. "Меден Рудник"056 / 85 24 03
Работно време:

преди обяд: 8:00 часа - 12:00 часа
обедна почивка: 12:00 часа - 13:00 часа
след обяд: 13:00 часа - 17:00 часа