Burgas Burgas Burgas Burgas

Услуги

- Възражение
- Заявление
- Искане
- Молба
- Заявление за сл. бележка - свободен текст
- Заявление - липса на задължения - жилищни
- Заявление - платена т.смет - жилищни
- Заявление - липса на задължения - Обезщетения 
- Заявление - копие от договор - жилищни 
- Заявление - копие от квитанция - жилищни
- Декларация - доброволно освобождаване - жилище
- Заявление - липса на задължения - нежилищни
- Заявление - за ползване на нежилищно помещение
- Заявление - за прекратяване на договор - нежилищни
- Заявление - копие от договор - нежилищни
- Заявление - справка - за платена т.смет - нежилищни
- Заявление - липса на задължение - дворно място
- Заявление - за прехвърляне на дворно място
- Заявление - за ползване на дворно място
- Заявление - копие от договор - чл.120
- Заявление - липса на задължения - чл.120
- Заявление - справка - за платена т.смет - чл.120
- Заявление - справка - за платен наем - чл.120
- Заявление - за прехвърляне - смяна на партида - чл.120
- Заявление - смяна на партида пред ЕВН и ВиК - чл.120
- Заявление - обекта няма да работи за т.смет - чл.120
- Заявление - за прекратяване на договор - чл.120