Burgas Burgas Burgas Burgas

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 13 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9074987

Срок : понеделник, 16 април 2018 13:57 - понеделник, 23 април 2018 17:00

Електронна преписка

 • Номер : 9074987_79

  ОБЯВА

 • Номер : 9074987_80

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

 • Номер : 9074987_81

  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

 • Номер : 9074987_82

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 • Номер : 9074987_84

  Информация за публикувана в профила на купувача обява

 • Номер : 9074987_85

  Информация за удължаване на срока

 • Номер : 9074987_86

  Протокол

 • Номер : 9074987_90

  Договор от 08.05.2018г.