Burgas Burgas Burgas Burgas

ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 13 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас"

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9086072

Срок : вторник, 26 февруари 2019 11:25 - вторник, 05 март 2019 17:00

Електронна преписка

 • Номер : 9086072_91

  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 26.02.2019

 • Номер : 9086072_92

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 26.02.2019

 • Номер : 9086072_93

  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 26.02.2019

 • Номер : 9086072_94

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 26.02.2019

 • Номер : 9086072_95

  информация за публикувана в профила на купувача обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

 • Номер : 9086072_96

  Протокол фонтани 19.03.2019

 • Номер : 9086072_97

  Договор 19.04.2019