Burgas Burgas Burgas Burgas

„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни проекти за изграждането на Спортна зала, площадкови Ел. и ВиК мрежи, сградно водопроводно отклонение, паркоустройство и благоустройство в УПИ I ,кв.31, по плана на с.Изворище,общ. Бургас.“

Дата на публикуване:

№ в регистъра на АОП : 9090555

Срок : вторник, 23 юли 2019 08:00 - четвъртък, 01 август 2019 17:00

Електронна преписка

 • Номер : 9090555_115

  14 - Проект на договор 22.07.2019

 • Номер : 9090555_127

  24 - Договор от 26.08.2019

 • Номер : 9090555_126

  23 - Протокол 12.08.2019

 • Номер : 9090555_125

  22 - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 01.08.2019

 • Номер : 9090555_124

  21 - Към Разяснение 26.07.2019

 • Номер : 9090555_123

  20 - Разяснение 26.07.2019

 • Номер : 9090555_121

  19 - Изворище спортна зала ВиК

 • Номер : 9090555_120

  18 - ОВК

 • Номер : 9090555_119

  17 - ЕЛ

 • Номер : 9090555_118

  10 - Обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП 22.07.2019г.

 • Номер : 9090555_117

  16 - Информация за публикувана в профила на купувача обява, за ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП 22.07.2019г.

 • Номер : 9090555_116

  15 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 22.07.2019

 • Номер : 9090555_98

  1 - архитектура

 • Номер : 9090555_114

  13 - Образци за попълване 22.07.2019

 • Номер : 9090555_109

  12 - Извадка от КСС

 • Номер : 9090555_108

  11 - Разрешение за строеж

 • Номер : 9090555_106

  9 - енергийна ефективност

 • Номер : 9090555_105

  8 - Модел СК - записка

 • Номер : 9090555_104

  7 - СК

 • Номер : 9090555_103

  6 - ПБ

 • Номер : 9090555_102

  5 - ОВК

 • Номер : 9090555_101

  4 - ЕЛ

 • Номер : 9090555_100

  3 - ГЕОДЕЗИЯ

 • Номер : 9090555_99

  2 - ВиК - ЗАПИСКА Изворище